Ticari defterlere İlişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlandı. 2

01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmıştır.