Bağımsız Denetim Nedir ?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Yatırımcılar için, yatırım yapacakları şirketlerin, finansal verilerinin güvenirliliği, mali tablolarının tam ve doğru olarak açıklanması kaynakların yerinde kullanılması için önemlidir.

Detay Bağımsız Denetim ve Danışmalık A.Ş. yasal gerekliliklerin yanında, güvenilirliği ve kaliteyi artırmak için de çalışmaktadır.

Şirketimiz,

Kamu Gözetim Kurumu – KGK,

Sermaye Piyasası Kurulu – SPK,

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK yetkileri dahilinde zorunlu ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.