Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim

- Halka Açık Şirketler
- Halka Açık Sayılan Şirketler
- Aracı Kurumlar
- Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
- Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- Finansal Kiralama Şirketleri
- Faktoring Şirketleri
- Yatırım Fonları
- Emeklilik Fonları
- Finansman Şirketleri