Vergi, Muhasebe, Kurumsal Yönetim

- Şirket Değerlemeleri,

- “Due Diligence” Raporları,

- Halka açılma sürecindeki şirketelere danışmanlık hizmetleri,

- İç Denetim sisteminin kurulması ve uygulanması,

- Şirket yeniden yapılandırmaları,

- Strateji yönetimi, planlama ve uygulama,

- Toplam kalite yönetimi planlama ve destek.

- UFRS ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri,

- Ham Petrol ve Petrol ürünleri İthali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler,

- İsteğe Bağlı Özel Denetim Hizmetleri,

- Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması,

- Finansal Analiz,

- Kooperatifler,

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Yaptırılacak Denetimler,